ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கம்


ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கம் நம் திருச்சபையில் முதன் முதலாக ஜனவரி 2012ம் ஆண்டு திரு ஹில்லல் ஜாண்சன் அவர்களை ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமித்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பின்னர் இதற்கு முழு வடிவம் கொடுக்கும் வண்ணமாக 24-06-2012 அன்று விவாதிக்கப்பட்டு திரு M இம்மானுவேல் (Late) உதவி தலைவராகவும், திரு பெஞ்சமின் சாமுவேல் செயலராகவும், திரு அருள் தாமஸ் துணை செயலராகவும் திரு செல்வின் ரத்னராஜன் பொருளராகவும் ஏகமனதாக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். சுகவீனமாகி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் தங்களுக்கு அருமையானவர்களை இழந்த அங்கத்தினர்கள் சந்திக்கப்பட்டு நலம் விசாரிக்கப்பட்டனர். திருச்சபையில் நடைபெற்ற வாலிபர் முகாமில் உதவிகரமாக இருந்து செயல்பட்டனர்.

மாதந்தோறும் இரண்டாவது ஞாயிறு ஆராதனைக்குப் பின் கிரமமாக கூடி திருச்சபையின் ஆண்களைக் கொண்டு சில காலம் வேத தியானம் நடத்தப் பட்டது. அதன் பின்னர் கோர்வையாக தியானித்தால் சிறப்பாக இருக்குமென்று யோசித்து தானாகவே முன் வந்த Dr Y. சிம்சன் அவர்களைக் கொண்டு அப்போஸ்தரின் நடபடிகள் புத்தகத்தை ஒளிப்பட கருவியின் உதவியோடு விரிவாக வேத ஆய்வு நெடுங்காலமாக நடத்த்தப் பட்டது. ஆண்டு தோறும் ஆண்கள் ஐக்கியத்தின் கிறிஸ்மஸ் விழா ஆயரின் சிறப்பு செய்தியோடு அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் நினவுப் பரிசு வழங்கி நடத்தப்பட்டது.

ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தின் முயற்சியோடு 2015ம் ஆண்டு மூன்று நாள் இசைவழி லெந்து கால சிறப்புக் கூட்டம் Dr ஐசக் பாலசிங் Dr ஜாஃபி ஐசக் தம்பதியரால் நடத்தப் பட்டது.

ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தின் பெருமுயற்சியால் நன்கொடைகள் திரட்டபட்டு ஆலயம் குளிர் சாதனமயமாக்கப் பட்டது.

பின்னர் 13-12-2015 அன்று புதிய நிர்வாக குழுவாக திரு M இம்மானுவேல் (Late) உப தலைவராகவும், திரு பெஞ்சமின் சாமுவேல் செயலராகவும், திரு அகஸ்டின் அவர்கள் பொருளராகவும் பொறுப்பேற்றனர்.

நம் திருச்சபையில் நெடுங்காலமாக நின்று போயிருந்த மாதாந்திர ஜெபம் ஆண்கள் ஐக்கியமும் பெண்கள் ஐக்கியமும் முயற்சி செய்து 2016ம் ஆண்டு முதல் சபைக்கு உயிர் மீட்சிக்காக நடந்து வருகிறது. ஊரடங்கு நாட்களிலும் தடையில்லாமல் ஆயரவர்களின் ஒத்துழைப்போடு காணொளி வாயிலாக நடத்தப் பட்டது.

மாதத்தின் ஐந்தாவது ஞாயிறு தோறும் Dr மனோகர் ஜோயலின் சீரிய வழிகாட்டுதலோடு ஆண்கள் ஐக்கியத்தால் சிறப்புப் பாடல் பாடப்படுகிறது.

நம் திருச்சபைக்கு Rev ஐசக் ராஜா வந்த பின்னர் அவர்களைக் கொண்டு கிரமமாக இரண்டாம் ஞாயிறு தோறும் ஒளிப்பட கருவியின் உதவியோடு வேத ஆய்வு நடத்தப் படுகிறது.

2018 அன்று புதிய நிர்வாக குழுவாக திரு பெஞ்சமின் சாமுவேல் உப தலைவராகவும், திரு செல்வின் ரத்னராஜன் செயலராகவும், திரு வசந்தகுமார் ரேனியஸ் பொருளராகவும் பொறுப்பேற்றுளனர்.

திருச்சபையின் அறுப்பின் பண்டிகையிலும், வாரந்திர குடும்ப ஜெபக்கூடுகையிலும் ஆண்கள் ஐக்கியம் ஊக்கமாக பங்கெடுக்கிறார்கள்.

இப்படிக்கு, ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கம்